Fundacja 9sił w poprzednim roku zrealizowała zadanie publiczne pod tytułem "Profilaktyka”. W ramach projektu opracowanych zostało 6 plansz informacyjnych wraz numerami ważnych infolinii w zakresie:
 
Przemocy Domowej
 
 
Przemocy Wobec Dzieci
 
 
Zdrowia Psychicznego: Depresja, Samobójstwo
 
 
Przeciwdziałania uzależnieniu od Alkoholu
 
 
Przeciwdziałania uzależnieniu od Narkotyków
 
 
Oraz dodatkową planszę informacją z innymi pomocnymi numerami.
 
 
Koordynacja: projektu: Marta Łoboz i Monika Wrobel
Projekt graficzny: Wojtek Hajduk
 
Swoje prace udostępniła nam artystka Marta Frej Marta Frej Memy
Projekt finansowany jest z budżetu gminy Jeleśnia Gmina Jeleśnia Urząd Gminy oraz GOPS Jeleśnia, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleśni
 
Konsultacje: Agnieszka Piech Kierownik GOPS i Gminnej Komisji Alkoholowej
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: telefon +48 506 468 019. Dyżur stały w każdy piątek w godzinach: od 15:00 do 18:00
 
 
Głęboko wierzymy, że nasz projekt pomoże wielu osobom. Pamiętajmy, że słowa leczą, a po drugiej stronie jest ktoś kto nas wysłucha.
Wspierajmy się, zwracajmy uwagę na ludzi samotnych, ponieważ wszystko zaczyna się od samotności. Izolacja, odosobnienie, brak akceptacji społecznej, pandemia to wszytko może prowadzić do depresji. Pamiętajmy, że słowa ranią i zadają cios czasami nawet mocniejszy od uderzenia.
 
Samotność zwykła kojarzyć się z wiekiem podeszłym, jednak w ostatnich latach sytuacja uległa fundamentalnej zmianie - problem ten dotyka coraz większą liczbę osób z różnych środowisk i w różnym wieku. W krajach takich jak Polska, Węgry, Słowacja czy Rosja aż 34 procent społeczeństwa boryka się z samotnością. Może ona być następstwem rozwodu, wyprowadzki dzieci z domu rodzinnego, ale nie omija również osób żyjących w związkach czy w rodzinie.
 
Inaczej wygląda życie u ludzi, którzy otoczeni są gronem oddanych przyjaciół. Osoby te żyją dłużej, są bardziej optymistycznie nastawione do życia, szybciej dochodzą do siebie nawet po bardzo ciężkich chorobach oraz znacznie lepiej radzą sobie z rozwiązywaniem własnych problemów.
 
Dlaczego samotność jest aż tak destruktywna? Ludzki mózg ewoluował. Kiedyś przetrwanie mogła zapewnić jedynie społeczność, a izolacja wcześniej czy później prowadziła do śmierci poprzez głód lub atak drapieżnika. Nie powinno, więc nas dziwić, że pojawił się pewien system ostrzegawczy. To dotkliwe uczucie samotności, które w swej istocie podobne jest do głodu, pragnienia czy bólu fizycznego. Jeśli z jakiegoś powodu jednostka odłączyła się od grupy, uczucie to spełniało rolę alarmu, który mówił: jeśli szybko nie znajdziesz swoich, zginiesz.
 
Podobny instynkt uruchamia się w momencie kryzysu i napotykania trudnych zdarzeń życiowych. Czasami mamy poczucie, że tracimy kontrolę nad własnym życiem i nie wiemy co robić. Każdy, nawet najbardziej optymistyczny człowiek, miewa gorsze chwile. Nikt nie jest w stanie żyć w ciągłej euforii, ponieważ byłoby to zbyt wyczerpujące dla ludzkiego organizmu i sfery emocjonalnej. Jeśli w tej chwili dopadają Cię trudne do zniesienia emocje nie pozwól, aby przejęły nad Tobą kontrolę.
 
 
Masz prawo do bycia słabym, proszenia o pomoc. Nie bój się tego robić. Wokół Ciebie są ludzie, którzy zatroszczą się o Ciebie jeśli im na to pozwolisz. Pamiętaj jednak, że to Ty robisz pierwszy krok – pozwalasz sobie na tę pomoc. Jeśli nie chcesz angażować w nią bliskich, tutaj znajdziesz ludzi, którzy będą do Twojej dyspozycji. Zebrane na planszach numery telefonów ułatwią kontakt z doradcami, specjalistami, osobami, które pomogą Ci w trudnej sytuacji.
 
 
Jako fundacja wdrażamy poprzez nasze działania profilaktykę zapobiegania samotności, inicjujemy i organizujemy wydarzenia kulturalne organizujemy wystawy, wykonujemy murale w przestrzeni publicznej, kultura staje się pretekstem do spotkań. Wszystkie nasze fundacyjne działania poprzez sztukę oraz działania artystyczne prowadzą do integracji społeczeństwa, walki z samotnością i odosobnieniem.
Czyż kultura nie jest najlepszym pretekstem do spotkań?