Przez całe wakacje Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Nieledwi organizowały spotkania dla dzieci i młodzieży, które miały na celu przybliżenie miejscowej kultury, tradycji i folkloru.