Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny jest powszechnie uznawany za „dzień wagarowicza”, co może powodować wśród dzieci i młodzieży chęć wspólnych spotkań, zabaw, czy spacerów. Zauważyć jednak należy, że w obecnej sytuacji jest to zachowanie wysoce niebezpieczne, zarówno dla samych uczestników, jak i otoczenia. Apelujemy zarówno do młodych osób, jak i ich opiekunów o pozostanie w domach.

Każdego roku dzień 21 marca jest uznawany przez młodzież szkolną za dzień wagarowicza. Dla policjantów jest to jednak dzień wzmożonej pracy. Szczególnie teraz, w dobie epidemii koronawirusa. Zawieszenie działalności placówek szkolnych miało właśnie na celu wyeliminowanie zagrożenia spowodowanego koniecznością wspólnego spotykania się młodzieży w większych grupach na zajęciach lekcyjnych i pozostanie w domach. Dlatego też w tej sytuacji jakiekolwiek spotkania w większym gronie mogą nieść poważne zagrożenie dla samych uczestników oraz ich otoczenia.

Policjanci podczas swojej służby będą patrolowali ulice i miejsca popularne wśród młodzieży, aby nie dopuścić do gromadzenia się większej liczby osób. W przypadku uporczywie rażących zachowań, stróże prawa będą wyciągali odpowiednie konsekwencje.

Apelujemy zarówno do dzieci jak i ich opiekunów o rozwagę. Zróbmy wszystko, aby nie tylko 1 dzień wiosny upłynął w przyjaznej, miłej i bezpiecznej atmosferze.

źródło: slaska.policja.gov.pl

Udostępnij Drukuj E-mail